Politika kvality

Naše vize je být špičkovým výrobcem komplexních výrobků z kovů a plastů pro automobilový průmysl a výrobcem moderní zahradní techniky. K dosažení této vize byly společností nadefinovány následující body:

1.Zajistit rozvoj společnosti získáváním nových zakázek a snižováním nákladů při zajištění trvalé ziskovosti.
2.Uspokojovat zájmy zákazníka vysokou technickou úrovní výrobků, služeb, kvalitou a včasností dodávek a aktivní komunikací se zákazníky.
3.Postupně realizovat strategii práce a dodávek bez chyb (ppm0).
4.Trvale zlepšovat procesy a neustále rozvíjet systém řízení managementu kvality jako předpoklad pro dobré fungování společnosti.
5.Vytvářet podmínky pro rozvoj a spokojenost našich zaměstnanců.
6.Spolupracovat s dodavateli materiálů a služeb k zajištění nejlepšího poměru ceny, kvality a výkonu.