Závod Příbram

Historie závodu Příbram

Závod v Příbrami byl založen již v roce 1906 bratry Ungermannovými a to jako malá slévárna. V roce 1912 se firma rozšířila a od r.1914 nesla název "Strojírna a slévárna J.Tittelbacha. Od roku 1922 se novým majitelem stal R.Stelšovský a začal vyrábět automobil STELLA. V roce 1933 mění firma opět majitele a jejím novým vlastníkem se stává Fr.Šmolík a firma začíná vyrábět kamna a sporáky, litinové vany apod. Takto běžela výroba až do r.1948, kdy došlo ke znárodnění a vzniku národního podniku Caloria Příbram. Výrobní sortiment zůstává stejný a to až do roku 1964, kdy se podnik přetransformoval na autovýrobu a stal se součástí svazku "Státní výroba autodílů" (SVA).

Podnik začal produkovat automobilové díly ,hlavně pro vozidla Praga V3S a S5T a pokračoval v této výrobě i po roce 1973, kdy se stal součástí n.p. Praga ZKG. Postupem se nosným programem stala výroba převodovek pro nákladní automobily a autobusy. V té době měl závod více než 900 zaměstnanců a dokázal slévárenství, svařování,mechanické obrábění a lisování. Postupem času se závod stále více zaměřuje na výrobu výfukových soustav pro n.p.Škoda Mladá Boleslav a plného rozmachu této výroby je dosaženo v druhé polovině 90-tých let s náběhem nového osobního automobilu Škoda Favorit. Pro tuto výrobu je závod vybavován novými technologiemi, zvláště svařovacími. I z těchto důvodů se závod stává od roku 1990 součástí tehdejší a.s. Škoda. 

Se vstupem koncernu VW do firmy Škoda však dochází od roku 1991 k delimitaci a závod v Příbrami je zařazen do svazku nového státního podniku Autometal. V tomto zůstává až do r.1997, kdy je závod privatizován společností Karsit. Výrobní program - výfukové soustavy, je v plném rozsahu zachován až do roku 2002, kdy se začínají realizovat i další projekty související s automobilovým průmyslem, najmě výroba koster sedadel pro osobní automobily. Tento trend je zachován do dnešní doby. 

Současnost závodu Příbram

V současnosti je závod vybaven nejmodernějšími technologiemi pro ohýbání drátů (BLM,Wafios,OMCG atd.) a pro kompletaci drátěného programu svařovacími roboty a poloautomaty( KUKA,Jesva atd.) Největším zákazníkem je koncern VW, a dalšími významnými zákazníky je koncern Faurecia, společnosti Futaba,Grammer,Gumotex a pod.