KARSIT AGRO, a.s.

Zemědělská společnost Karsit Agro, a.s. hospodaří na jižním cípu Trutnovského okresu v blízkosti Dvora Králové nad Labem, přes který prochází několik geomorfologických oblastí. Spadá do obilnářské a z části do řepařské vlhčí výrobní oblasti.

 

Do našeho portfolia spadá:

Pěstování plodin již historicky ovlivňuje zaměření podniku z větší části živočišnou výrobu, zejména chov dojného a masného skotu. Základním cílem rostlinné výroby je zajistit dostatečné množství krmivové základny pro potřeby živočišné výroby a to zejména kvalitní jetelové a vojtěškové senáže a koncentrovanou kukuřičnou siláž pro vysoko produkční stádo dojnic.

Více o zemědělství na stránkách www.karsitagro.cz