Kvalita a měření

Kvalita rozhoduje o spokojenosti každého, kdo je spojen s naším podnikáním – zákazníka, odpovědného manažera i řadového zaměstnance. Společnost KARSIT si klade za cíl dodávat takové výrobky a služby, které díky své konkurenceschopné kvalitě zajišťují úspěch a prosperitu firmy. Přesvědčujeme je dlouhodobou koncepční inovací i každodenním výkonem. Dodáváme bezchybné výrobky a služby k jejich nejvyšší spokojenosti. Podporujeme jejich schopnosti, odborné znalosti a inovativní myšlení. Na druhou stranu očekáváme jejich loajalitu a sdílení hodnot společnosti. Jejich osobní prospěch je přímo závislý na spokojenosti našich zákazníků a dobré pověsti naší značky. Veškeré naše aktivity směřují k důslednému předcházení vzniku chyb v celém řetězci výrobního procesu, přičemž nulový výskyt vad považujeme za reálný cíl. Strategií společnosti KARSIT na poli kvality je systematické zvyšování úrovně procesů a zaměstnanců ve prospěch kvality finálních produktů. Vysokou úroveň interních procesů objektivně dokládá nejen kvalita výrobků na výstupu, ale i přísná kritéria získaných certifikátů. Naše společnost neustále zdokonaluje a inovuje veškerá zařízení a nakupuje neustále nové technologie, které jsou pro ni velkým přínosem a zajišťují stále vyšší kvalitu poskytovaných služeb a výrobků.

  • dodávka kvalitně konkurenceschopných výrobků a služeb
  • dlouhodobé koncepční inovace a každodenní výkon
  • bezchybné výrobky a služby
  • důsledné předcházení vzniku chyb v celém řetězci výrobního procesu

 

Nové technologie:

  • Solná komora: Liebisch SKB 1000 ATR
  • Lineární rozbrušovací pila: AbrasiMatic 300
  • Bruska/Leštička: MetaServ 250
  • Stereomikroskop : Olympus SZX10
  • Skenovací zařízení: Steinbichler T-Scan CS